Zoeken
Openingsuren
Contact

Personeelsdienst
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00

Mail ons ...

Personeelsdienst

De personeelsdienst staat in voor het personeelsbeheer en doet voorbereidend werk omtrent het personeelsbeleid.
 

Onder personeelsbeheer verstaan we het dagdagelijkse bijwerken van de personeelsdossiers, zoals o.a. registratie van afwezigheden en de voorbereiding van de loonadministratie.
 

Het personeelsbeleid omvat het uitvoeren van de aanwervingen en bevorderingen, het opvolgen van de evaluaties en het beheer van het personeelsstatuut (rechtspositieregeling).
 

Deze dienst geeft advies m.b.t. personeelsaangelegenheden aan de stadssecretaris, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, en staat open voor vragen van personeelsleden op dat vlak.


Klik hier voor de vacatures van stad Bree.